Opremanje poluindustrijskog praktikuma za razvoj novih prehrambenih tehnologija

Sljedeći svjetske trendove projektni tim dugi niz godina bavi se proučavanjem mogućnosti primjene različitih inovativnih tehnika obrade hrane koje su pokazale mogućnost zamjene klasičnih postupaka konzerviranja, prije svega termičke obrade (pasterizacije i sterilizacije) kojom se danas obrađuje veći dio prehrambenih proizvoda.

Naziv projekta: Opremanje poluindustrijskog praktikuma za razvoj novih prehrambenih tehnologija

Šifra projekta: KK.01.1.1.02.0001

Kratki opis projekta: Sljedeći svjetske trendove projektni tim dugi niz godina bavi se proučavanjem mogućnosti primjene različitih inovativnih tehnika obrade hrane koje su pokazale mogućnost zamjene klasičnih postupaka konzerviranja, prije svega termičke obrade (pasterizacije i sterilizacije) kojom se danas obrađuje veći dio prehrambenih proizvoda. Realizacijom projekta kroz adaptaciju postojećeg prostora Laboratorija za procesno-prehrambeno inženjerstvo i nabavkom potrebne procesne i analitičke opreme poboljšati će se kvaliteta i dostupnost istraživanja i obrazovnih usluga, laboratorij će se integrirati u Europski istraživački prostor na području prehrambene tehnologije, a obrazovanje studenata podići će se na višu razinu upoznavajući studente kroz praktičnu nastavu sa uređajima i novim procesnim rješenjima. Ovim projektom omogućiti će se razvoj znanstvene izvrsnosti i inovacija pri čemu će u Hrvatskoj prvi puta biti moguća primjena inovativnih tehnika obrade hrane što će omogućiti razvoj proizvodnih kapaciteta prehrambene industrije kroz razvoj visoko nutritivnih, zdravih, minimalno tretiranih, funkcionalnih prehrambenih proizvoda u suradnji s različitim čimbenicima tržišta hrane, od primarnih proizvođača, preko industrije sve do trgovačkih društava. Razvoj inovativnih tehnika procesiranja omogućiti će proizvodnju hrane s visokom dodanom vrijednošću koja ujedno spada u kategoriju funkcionalne hrane u kojoj su očuvani biološki aktivni sastojci koji pozitivno utječu na zdravlje potrošača. Isto ima za cilj zadovoljenje specifičnih zahtjeva proizvoda naspram regulatornih zahtjeva, kao i omogućavanje prilagodbe međusobnih utjecaja.

U razvoju tehnika i tehnologija prehrambene industrije i prerade hrane cilj je razviti tehnologiju koja će minimalno utjecati na kvalitetu samog proizvoda, kao i utjecaj iste na emisiju ugljičnog dioksida, potrošnju energije i drugoga, kako bi sve bilo u skladu s „green“ i „cleen“ tehnologijom koja neće utjecati ili će imati efekt smanjenja utjecaja na količinu i zbrinjavanje otpada, potrošnje vode i sličnoga. Potrebno je naglasiti da je primjena navedenih tehnologija u mogućnosti značajno smanjiti emisiju ugljičnog dioksida u RH budući da ulaze u kategoriju netermalnih postupaka, za razliku od klasičnih postupaka procesiranja hrane, prije svega pasterizacije i sterilizacije, koje zahtjevaju primjenu procesnih para za čiju se tvorbu koriste značajne količine energije. Navedene tehnike mogu se koristiti i za pročišćavanje otpadnih voda prehrambene i inih industrija pri čemu se mogu ostvariti inovativna rješenja u području zbrinjavanja i održivog upravljanja otpadnim vodama te stoga promiču i održivost okoliša. Sinergijski efekt projektom ispoštovanih zahtjeva prema proizvodima i tehnologiji (proizvodnja i prerada sigurne hrane s visokom dodanom vrijednošću te istraživanje i razvoj u okviru cijelog prehrambenog lanca) direktno je usmjeren na održivu, konkurentnu i učinkovitu preradu hrane, a ujedno se čuva biološka vrijednost i stvaranje autohtonih, lokalno uzgojenih i proizvedenih proizvoda koji su prepoznatljivi na širokom tržištu. Iz svega je vidljivo da će se projektom provoditi „pametna i specijalistička“ istraživanja i razvoj novih tehnika i tehnologija ključnih za prehrambenu industriju, čime će se olakšati njihova primjena u samoj industriji koja će na taj način povećati konkurentnost i inovativnost na globalnom tržištu, a sustavi upravljanja učinkovitošću omogućiti će da se vrednuje i poboljša produktivnost i učinkovitost usluga, te će se stvarati i koristiti praktične metode i postupci kako bi se vještine pretvorile u sposobnosti i dovele do boljih rezultata.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije, te razvoj znanstveno-istraživačke i obrazovne infrastrukture kroz organizacijsku reformu PBF-a te osnivanje i opremanje inovativnom procesnom i analitičkom opremom Središta za razvoj inovativnih tehnika procesiranja hrane te pružanje podrške njegovom razvoju. Kroz navedeno Središte odvijao bi se transfer znanja i tehnologije, stvaranje i testiranje ideja, te suradnja između znanstvenika i gospodarskih subjekata.

Projekt kroz brojke

1 infrastrukturni projekt istraživanja, razvoja i inovacija vrijednosti:
8.250.550,00 HRK, 100% financiran sredstvima EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj

omogućiti će da 10 istraživača provodi istraživanja i inovacije u poboljšanim objektima istraživačke

infrastrukture i pri tome objaviti 10 znanstvenih publikacija objavljenih u znanstvenim časopisima indeksiranim na platformi „Web od Science“

Napraviti će se 3 znanstvena projekta (domaća i međunarodna), te ostvariti suradnja PBF-a s 2 gospodarska subjekta,

ostvariti će se 2 međunarodne suradnje PBF-a sa međunarodnim istraživačkim centrima u EU i van nje

te povećati mobilnost istraživača za njih 10 i na kraju osnovati će se

1 Središte za razvoj inovativnih tehnika procesiranja hrane.

Vrijednost projekta

iznosi 8.250.550,00 HRK što ujedno čini 100% potporu EU

Projekt će se provoditi

u razdoblju od 07/2018-07/2020

Kontakt osobe za više informacija

prof.dr. sc. Zoran Herceg, a sve pisane informacije možete dobiti na: foodprocessinghub@pbf.hr