Cijevni i pločasti izmjenjivač topline

Cijevni i pločasti izmjenjivač topline su uređaji koji se koriste u prehrambenoj industriji za prijenos topline sa toplijeg na hladniji fluid. U prehrambenoj industriji se upotrebljavaju u toplinskim procesima za postizanje visokih temperatura (pasterizacija, sterilizacija), te u kombinaciji s ostalim uređajima kao metoda pred obrada proizvoda.

Na uređaju će se moći vršiti:

  • obrada tekuće i polu tekuće hrane pri kontroliranim uvjetima
  • razvoj i određivanje optimalnih uvjeta procesiranja za određeni prehrambeni proizvod te prebacivanje procesnih parametara iz laboratorijskih okvira u poluindustrijske/industrijske
  • mogućnost umrežavanja sa ostalim konvencionalnim i inovativnom procesnim uređajima