Uređaj za produciranje hladne plazme (izmjenična struja) u tekućinama

Hladna plazma jedna je od najučinkovitijih naprednih oksidacijskih metoda (eng., Advanced oxidation processes – AOP). Glavni mehanizam djelovanja temelji se na produkciji velikog broja slobodnih radikala, razvoju hidrodinamičke kavitacije, UV svjetla i jakog električnog polja tijekom električnog plazma pražnjenja u tekućinama. Primjena hladne plazme u tekućinama obuhvaća sve veći broj primjena pa se tako danas primjenjuje od pročišćavanja otpadnih voda, sterilizacije tekućih medija, konzerviranja hrane, ekstrakcijske metode, te primjene u agronomiji.

Na uređaju će se moći vršiti:

  • obrada tekućih i polutekućih medija u kontroliranim uvjetima pri odabranim uvjetima frekvencije, broja i duljine pulseva, napona, te ioniziranog plina
  • ekstrakcija bioaktivnih komponenti iz tekućih i polutekućih medija
  • tretman otpadnih voda, inaktivacija mikroorganizama u tekućem mediju, razgradnja toksičnih supstanci
  • proizvodnja plazma aktivirane vode, tretmani agronomskih supstrata
  • razvoj i određivanje optimalnih uvjeta procesiranja za određeni proizvod te prebacivanje procesnih parametara u viša mjerila
  • mogućnost umrežavanja sa ostalim konvencionalnim i inovativnom procesnim uređajima