Uređaj za mikrovalnu ekstrakciju biološki aktivnih komponenti iz hrane

Mikrovalna ekstrakcija predstavlja alternativu tradicionalnoj kruto-tekućoj ekstrakciji za ekstrakciju biljnih metabolita i bioaktivnih spojeva, zbog smanjenog vremena ekstrakcije, smanjene uporabe otapala i poboljšanog ekstrakcijskog prinosa. Kombinacijom s ostalim tehnologijama poput ultrazvuka moguće je unaprijediti metodu mikrovalne ekstrakcije potpomognutu ultrazvukom uz puno kraće vrijeme, te energetski i ekonomski isplativiji proces.

Na uređaju će se moći vršiti:

  • mikrovalna ekstrakcija komponenti iz hrane pri kontroliranim uvjetima.
  • razvoj i određivanje optimalnih uvjeta ekstrakcije za određeni proizvod, izolacija komponenti te prebacivanje procesnih parametara iz laboratorijskih okvira u poluindustrijske/industrijske
  • mogućnost umrežavanja sa ostalim inovativnim ili klasičnim toplinskim procesnim uređajima