Uređaj za određivanje slobodnih radikala ESR

Uređaj elektronske paramagnetske rezonancije (EPR), baziran je na spektroskopskoj tehnici koja omogućuje detekciju nesparenih spinova elektrona. Mjerenjem pada intenziteta EPR signala u otopini, uz prisutnost antioksidacijskog sredstva, moguće je precizno pratiti kako koncentracija radikala opada s vremenom nakon dodatka antioksidanta u otopinu radikala.

Ovaj uređaj je nužan za razvijanje novih tehnologija i razvoj inovativnog prehrambenog proizvoda prema zahtjevima kupaca budući da primjena inovatinih tehnika procesiranja hrane često ima za posljedicu tvorbu reaktivnih spojeva te ih je pri optimizaciji postupka i razvoja novog proizvoda nužno svesti na najmanju moguću mjeru.

Na uređaju će se moći:

  • analizirati prisutnost slobodnih radikala
  • određivanje antioksidacijskog potencijala