Uređaj za produkciju atmosferske plinske plazme (istosmjerna struja)

Hladna plazma se može generirati ionizacijom plinova pri atmosferskom tlaku u laboratorijskim uvjetima. Za razliku od tekućinske plazme, generira se pri većem rasponu frekvencija i izvora struje i snage, a većinom se primjenjuje za površinsko tretiranje medija od metalurške industrije, kemijske, prehrambene, agronomije do medicine.

Na uređaju će se moći vršiti:

  • obrada tekućih i polutekućih medija u kontroliranim uvjetima pri odabranim uvjetima frekvencije, broja i duljine pulseva, napona, te ioniziranog plina
  • ekstrakcija bioaktivnih komponenti iz tekućih i polutekućih medija
  • inaktivacija mikroorganizama na površinama materijala, u tekućem mediju, razgradnja toksičnih supstanci
  • proizvodnja plazma aktivirane vode, tretmani agronomskih supstrata
  • razvoj i određivanje optimalnih uvjeta procesiranja za određeni proizvod te prebacivanje procesnih parametara u viša mjerila
  • mogućnost umrežavanja sa ostalim konvencionalnim i inovativnom procesnim uređajima