Uređaj za obradu hrane pulsirajućim električnim poljem

Laboratorijski uređaj za procesiranje hrane pulsirajućim električnim poljem je inovativna tehnika za obradu tekućih prehrambenih proizvoda i analoga hrane. Na ovom se uređaju provodi niz eksplorativnih djelatnosti od temeljnih znanstvenih istraživanja do utvrđivanja željenih procesnih parametara koji mogu pomoću pri razvoju novih proizvoda kao i razvoju i kompletiranju/povezivanju inovativnih procesa u proizvodnji hrane.

Na uređaju će se moći vršiti:

  • obrada tekuće i polu tekuće hrane, analoga hrane, te modelnih otopina pri kontroliranim uvjetima s mogućnošću povezivanja s ostalim inovativnim ili klasičnim toplinskim procesnim uređajima
  • razvoj metoda i određivanje optimalnih uvjeta procesiranja za određeni proizvod te prebacivanje procesnih parametara iz laboratorijskih okvira u poluindustrijske/industrijske sa ili bez umrežavanja sa ostalim inovativnim ili klasičnim toplinskim procesnim uređajima
  • znanstvena istraživanja s ciljem iskorištavanja potencijala tehnologije baziranog na dezintegraciji tretiranog medija u svrhu ekstrakcije ili inaktivacije bioaktivnih tvari i/ili inaktivaciji