Uređaj za obradu hrane pulsirajućim svjetlom

Laboratorijski uređaj za obradu hrane pulsirajućim svjetlom (UV svjetlom) je inovativna tehnika za površinsku obradu uglavnom krute hrane. Na njemu će se moći provesti niz istraživačkih aktivnosti koje će voditi ka razvoju novih proizvoda kao i razvoju inovativnih procesa u proizvodnji hrane.

Na uređaju će se moći vršiti:

  • obrada proizvoda pri kontroliranim uvjetima s mogućnošću umrežavanja sa ostalim inovativnim ili klasičnim toplinskim procesnim uređajima
  • razvoj metode i određivanje optimalnih uvjeta procesiranja za određeni prehrambeni proizvod te prebacivanje procesnih parametara iz laboratorijskih okvira u poluindustrijske/industrijske
  • mogućnost umrežavanja sa ostalim inovativnim ili klasičnim toplinskim procesnim uređajima