Uređaj za superkritičnu ekstrakciju biološki aktivnih komponenti iz hrane

Superkritična fluidna ekstrakcija (SFE) bazira se na ekstrakciji primjenom fluida u superkritičnom stanju koji se odlikuje boljom difuzijom, nižom viskoznošću i manjom napetošću površine. Glavne prednosti upotrebe superkritičnih fluida za ekstrakciju su niska cijena, neotrovnost, jednostavniji postupak, te jeftinije uklanjanje otapala. SFE je jednostavno najbolja tehnologija za ekstrakciju osjetljivih materijala. Suprekritični ugljikov dioksid (scCO2) najčešće je korišten medije te se koristi za ekstrakciju osjetljivih bio aktivnih spojeva.

Na uređaju će se moći vršiti:

  • superkritična ekstrakcija komponenti pri kontroliranim uvjetima
  • razvoj i određivanje optimalnih uvjeta ekstrakcije za određeni prehrambeni proizvod, izolacija proizvoda te prebacivanje procesnih parametara iz laboratorijskih okvira u poluindustrijske/industrijske
  • mogućnost umrežavanja sa ostalim inovativnim ili klasičnim toplinskim procesnim uređajima