Uređaj za obradu hrane visokim hidrostatskim tlakom

Laboratorijski uređaj za procesiranje visokim hidrostatskim tlakom je inovativna tehnika za obradu hrane koja je uspješna zamjena za postupak klasične termičke obrade hrane. Princip obrade hrane visokim hidrostatskim tlakom podrazumijeva izlaganje tekuće ili čvrste hrane, sa ili bez ambalaže, djelovanju tlaka od 100 do 800 MPa (1200 MPa). Temperatura obrade može se kretati od negativnih vrijednosti preko 0 °C do iznad 100 °C, a vrijeme izloženosti može varirati od nekoliko sekundi do preko 20 minuta.

Shematski prikaz

Shematski prikaz rada uređaja

Na uređaju će se moći vršiti:

  • obrada tekuće hrane ili čvrste hrane (sa i bez ambalaže) pri tlaku od 100 do 500 Mpa; te > 500 MPa pri kontroliranim uvjetima u kratkom vremenu tretmana
  • razvoj metode i određivanje optimalnih uvjeta procesiranja za određeni tekući ili čvrsti prehrambeni proizvod te prebacivanje procesnih parametara iz laboratorijskih okvira u poluindustrijske /industrijske kod tlakova od 100 do 500 Mpa, odnosno >500 mPa
  • mogućnost umrežavanja sa ostalim inovativnim ili klasičnim toplinskim procesnim uređajima